DownTophomehome
Đăng Nhập / Đăng Ký

Thần Chú tiêu trừ tất cả khổ


  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
on 15/11/15, 06:08 pm

avatar

Ban Truyền Thông
Biên Tập : Hiến Máu Nhân Đạo

Bát Nhã tức trí Như Như tự hữu và hằng hữu của mỗi người , cũng ví như mặt trời chiếu sáng muôn nơi ánh sáng mặt trời lúc nào cũng bình đẳng và xuyên thấu tất cả mọi vật .

Nhưng vì bị mây đen che khuất nên mặt trời không thể chiếu sáng được , nhưng dù mây đen che khuất mặt trời vấn chiếu . Cho nên nói trí Bát Nhã chính là tự thể sáng suốt vốn không ô nhiễm của chính mình .

Ba La Mật là bờ bên kia cho nên có thể hiểu ngắn gọn Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ giải thoát cứu cánh .

Nếu giảng giải Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh thì không thể cùng tận nghĩa được , chỉ biết mối lời mỗi chữ đều tận thiện tận mỹ chỉ bày như thật nghĩa .

Nhưng mở cửa chỉ cần 1 chìa khóa thôi cũng đủ , nếu Bát Nhã Tâm Kinh phải xoá hết chỉ để lại 4 chữ thì tôi sẽ chọn 4 chữ " Chư Pháp Không Tướng " là đủ , tại vì sao ?

Vì Chư Pháp Không Tướng nên không sanh không diệt , không dơ không sạch , không tăng không giảm .

Vì Chư Pháp Không Tướng nên các pháp trùng trùng sanh diệt đó , sát na đồng là hư vọng .


Cho nên nhớ tới Thần Chú tiêu trừ tất cả khổ Phật Tử hãy nhớ , quán tưởng tới " Chư Pháp Không Tướng " biết rĩ hết thảy các sự vật , hiện tượng ,  trên thế gian này chỉ là mộng ảo .

Chư Phật 3 Đời đều nương nơi Thần Chú này mà chứng đắc Vô Thượng Giác , xa lìa mọi đau khổ thế gian .

Không có 1 Vô Thượng Giác nào không nương nơi Thần Chú này mà thành Chánh Giác được .

Cho nên Bát Nhã là Vô Thượng Thần Chú , là Đại Minh Thần Chú , là Vô Đẳng Đẳng Thần Chú , cũng là Trung Chi Vương Thần Chú , Tối Thượng Thừa Thần Chú . Thần Chú tiêu trừ tất cả khổ , Chân Thật không Giả Dối .

Nguồn : hienmau.net/

Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết